Hotline: 096.505.7080 - 096.505.7080
   
Dịch vụ thám tử Xem thêm
01.2-Thamtutoannang_13635495673124201512.jpg
Thám tử tư xác minh
Xác minh nhân thân của cá nhân một đối tượng nào đó là một vấn đề cần thiết trong mọi thời đại, nhất...
01.2-Thamtutoannang_05635495675525618866.jpg
Thám tử tư giám sát
Dịch vụ thám tử theo dõi giám sát đối tượng : Đây là hoạt động ghi nhận lại tất cả quá trình sinh ho...
01.2-Thamtutoannang_15635495699549242938.jpg
Thám tử giám định ADN
Dịch vụ thám tử giám định ADN có thể tiến hành giám định ADN với nhiều loại tế bào như mẫu máu, tế b...
01.2-Thamtutoannang_18635495700346598544.jpg
Thám tử điều tra doanh nghiệp
Dịch vụ thám tử điều tra các hoạt động của các doanh nghiệp...
dich-vu-tim-so-dien-thoai635512373440637011.jpg
Thám từ điều tra hàng giả
Chuyên điều tra thông tin về nguồn gốc các loại hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất sứ
images (6)635512373209443788.jpg
Thám tử theo dõi giúp VPLS
Thám tử theo dõi giúp Văn phòng luật sư điều tra, xác minh các thông tin liên quan đến vi phạm pháp ...